Privacybeleid

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover er bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere indicatie wordt gegeven.
Onder ‘persoonlijke gegevens’ wordt verstaan ​​alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.


Bestellingen

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en om uw verzoeken te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Een overdracht van uw gegevens vindt bijvoorbeeld plaats aan de door u geselecteerde transportbedrijven en aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.


Nieuwsbrief

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van directe reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een goed of dienst, voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons heeft gekocht, tenzij u hebben bezwaar gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt hiervoor ook de daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail gebruiken. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de prime-tarieven.


Betaaldienstverlener Kredietrapport

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. Deze is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express
Wij maken op onze website gebruik van de betalingsdienst PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking heeft tot doel u een betaling via de PayPal Express-betaaldienst te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u de website bezoekt. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.

Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Met de selectie en het gebruik van PayPal Express worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal overgedragen om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO. Voor meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst PayPal Express kunt u hier het bijbehorende privacybeleid raadplegen.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

Gebruik van persoonsgegevens bij keuze voor Klarna als betaalmethode
Als u als betaaloptie de betalingsdiensten Klarna Factuur en/of Klarna Aankoop op afbetaling hebt gekozen, heeft u ermee ingestemd dat wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en aan Klarna doorgeven die nodig zijn voor de verwerking van de aankoop op rekening en een identiteits- en kredietcontrole , zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, alsmede de voor de afhandeling van de aankoop op rekening noodzakelijke gegevens die verband houden met de bestelling, zoals zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en BTW in procenten. De gegevensverwerking heeft tot doel de betalingsmethoden op factuur en op afbetaling aan te bieden, evenals de daarvoor benodigde kredietbeoordeling. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
De overdracht van deze gegevens vindt plaats zodat Klarna een factuur kan opmaken en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren voor de verwerking van uw aankoop met de door u gevraagde factuurverwerking. Klarna heeft de persoonsgegevens van de koper nodig om informatie te verkrijgen van kredietbureaus ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles. In Duitsland kunnen dit de volgende kredietinstellingen zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden, Duitsland.
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, postbus 5001 66, 22701 Hamburg, Duitsland
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen, Duitsland
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden.
In het kader van de beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna, naast een adrescontrole, informatie over het betalingsgedrag van de koper in het verleden en waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scorewaarden door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Hiervoor gebruikt Klarna onder meer ook jouw adresgegevens. Mocht uit deze berekening blijken dat uw kredietwaardigheid niet wordt vermeld, dan zal Klarna u hiervan direct op de hoogte stellen.

Intrekking van het gebruik van persoonsgegevens tegen Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde bij Klarna intrekken. Klarna kan uw persoonlijke gegevens echter blijven verwerken, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om betalingen via de diensten van Klarna te verwerken in overeenstemming met het contract, zoals vereist door de wet of zoals vereist door een rechtbank of overheidsinstantie.
2. Uiteraard kunt u te allen tijde informatie ontvangen over de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens. Dit recht wordt gegarandeerd door de Federal Data Protection Act. Indien u als koper dit wenst of Klarna op de hoogte wilt stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.


Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de acceptatie ervan, en kunt u de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.Onder de onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies in de hoofdbrowsers kunt beheren (inclusief uitschakelen):

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser ook na een paginawisseling kunnen herkennen en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.


Analyse Reclame

Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en het waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Hiertoe zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. In dit verband kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (device), bezochte pagina's, referrer-URL ( website van waaruit u onze website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteit. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het vraaggerichte en doelgerichte ontwerp van de website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door Google Analytics zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld bij uw bezoek aan deze website. Om dit volledig effectief te laten zijn, moet u de opt-out uitvoeren op alle gebruikte systemen en apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Schakel Google Analytics uit.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/ en https: //policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Facebook-pixel
Wij gebruiken op onze website de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook"). De applicatie heeft tot doel bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is op de website de remarketingtag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en heeft zich daarmee verplicht de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om de bezoekers van de site te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk gewenst moment om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Hier kunt u de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ deactiveren. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van conversietracking van Google Ads
Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma "Google Ads" en in deze context conversietracking (bezoekactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen manier waarop cookies kunnen worden gevolgd op de websites van Ads-klanten.
De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt voor het opstellen van conversiestatistieken. Hier leren we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is getagd met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en heeft zich daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om de bezoekers van de site te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde verdere informatie over het afmelden te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Google AdSense
Wij gebruiken op onze website de AdSense-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en het waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de gegevensverwerking is het huren van advertentieruimte op de website en het doelgericht adverteren van bezoekers van de website op deze ruimte. Door middel van deze functie worden gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties uit het Google Display Netwerk aan bezoekers van de website van de aanbieder aangeboden. Google gebruikt daarbij cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of indien dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om de bezoekers van de site te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere informatie over het afmelden te implementeren. Voor meer informatie en het privacybeleid van Google kunt u terecht op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/.

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
Wij gebruiken op onze website de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De applicatie heeft tot doel het bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, die de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over websitegebruik vast te leggen. Er worden geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en heeft zich daarmee verplicht de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om de bezoekers van de site te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar verstrekte verdere informatie over het afmelden te implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.


Plug-ins

Gebruik van de Google Tagmanager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en het waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor een vraaggericht ontwerp en optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel het activeren van andere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier .


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie voor de duur van de garantieperiode opgeslagen, daarna met inachtneming van de wettelijke, in het bijzonder belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na het verstrijken van de periode verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
U heeft de volgende rechten volgens Art. 15 tot 20 DSGVO als aan de wettelijke vereisten is voldaan: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit. Bovendien is volgens art. 21 (1) DSGVO heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van Art. 6 (1) f DSGVO en verwerking ten behoeve van direct marketing.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van klacht bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met art. 77 DSGVO heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Als de hier genoemde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. f DSGVO heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. .

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing staken.

Facebook-disclaimer

Deze website maakt geen deel uit van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze website op geen enkele manier onderschreven door Facebook. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Klarna Checkout (voor alle markten):

"Om je de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen wij tijdens het afrekenproces jouw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan controleren of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna kan de betaalmethoden op u afstemmen. Uw ingediende persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna. "

Addendum voor Zwitserland, als Billpay-factuur wordt aangeboden via KCO:

"Betaalmogelijkheden van Billpays/Klarna: Om u de betaalmogelijkheden van Klarna aan te bieden en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmogelijkheden en om de betaalmogelijkheden op u af te stemmen, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelinformatie delen met Klarna en Billpay tijdens het afrekenproces. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaringen van Klarna [de, fr, it of en versies] en Billpay [de, fr, it of en-versies]."


Klarna-betalingen (alle markten behalve Zwitserland):

"Om je de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen wij tijdens het afrekenproces jouw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan controleren of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna kan de betaalmethoden op u afstemmen.Uw verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacybeleid van Klarna ."

Alleen Zwitserland:

"Betaalmogelijkheden van Billpays/Klarna: om u de betaalmogelijkheden van Klarna aan te bieden en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmogelijkheden en om de betaalmogelijkheden op u af te stemmen, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens delen met Klarna en Billpay tijdens het afrekenproces. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaringen van Klarna ( de , fr , Het of nl versies) en Billpay ( de , fr , het of nl versies)."Neem contact met ons op
Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op info@neauvella.com